Min kundvagn 0

Användarvillkor / Ansvarsfriskrivning

Användarvillkor och Varningar

Detta dokument fastställer användarvillkoren och ansvarsbegränsningarna avseende informationen som tillhandahålls på vår webbplats och våra tjänster.

Begränsningar avseende Tillhandahållen Medicinsk Information

Informationen som finns tillgänglig på vår webbplats tillhandahålls för kunskapssyfte och får på inget sätt ersätta rådgivning eller behandling från en läkare som är korrekt utbildad och ackrediterad.

Vikten av Medicinsk Rådgivning

Det är av yttersta vikt att konsultera en pålitlig läkare för att diskutera eventuella hälsoproblem. Innehållet på vår webbplats är inte lämpligt för självdiagnos och bör inte användas som enda grund för att välja och tillämpa behandlingar.

Användarens Ansvar

Användarna är ansvariga för att söka lämplig medicinsk rådgivning och bör inte enbart förlita sig på informationen som finns tillgänglig på vår webbplats för att fatta beslut som rör sin egen hälsa.